Algemene voorwaarden Creatief Atelier/ Kinderfeestjes en Creatief Atelier op locatie

 1. Inschrijving en bevestiging:
  1. Inschrijving kan via de website (www.ateliercreab.nl) of mail (info@ateliercreab.nl)
  2. U ontvangt binnen 3 dagen na inschrijving een schriftelijke bevestiging.
 2. Prijzen:
  1. Bij aanmelding gelden de prijzen zoals vermeld op de website.
  2. De prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Betaling:
  1. Het bedrag voor de geleverde diensten dient te worden voldaan binnen 7 dagen na ontvangst factuur.
 4. Wijzigingen door Atelier CreaB:
  1. Atelier CreaB behoudt zich het recht voor om, voor aanvang of tussentijds, wijzigingen door te voeren in de data en tijden waarop de activiteiten plaats vinden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 5. Annulering voor Kinderfeestjes / Creatief Atelier op locatie:
  1. Annulering graag via mail.
  2. Tot 7 dagen voor de geplande activiteit is annulering zonder kosten.
  3. Van 7 dagen tot 2 dagen rekenen we de helft van het te betalen bedrag. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afgesproken datum, dient u het volledige bedrag te betalen.
 6. Gebruik fotomateriaal:
  1. We gebruiken uitsluitend foto’s waar kinderen niet herkenbaar in beeld staan.
 7. Aansprakelijkheid:
  1. Atelier CreaB is niet aansprakelijk voor vlekken in de kleding. Het verdient aanbeveling om de kinderen in het atelier oude kleding aan te doen.
  2. Atelier CreaB is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de deelnemers of bezoekers.
  3. Aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend.